25 травня 2021

Шановні гості нашої сторінки!

 Діти – це ангели. Вони не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити в світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Давайте створимо для них такий світ разом! 

Діти – це безмежна ще не зіпсована щирість і відвертість. Їх майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них.

 

Служба у справах дітей  Березнянської селищної ради (далі - служба) є структурним підрозділом Березнянської селищної ради, який утворюється Березнянською селищною радою, є підзвітний та підконтрольний голові Березнянської селищної ради та службі у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови Березнянської селищної ради, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

Основними завданнями служби є:

- реалізація на території Березнянської селищної  ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень;

- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Березнянської селищної ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль інших структурних підрозділів Березнянської селищної ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми.

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розташованих на території Березнянської селищної ради;

- ведення єдиного Банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів в Єдиній інформаційно-аналітичній системі „Діти”.

- надання іншим структурним підрозділам Березнянської селищної ради, органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування,

- підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Березнянської  селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.